Política de Privacitat

Declaració sobre la privadesa de les dades 
 
d’Eckes-Granini Iberica, S.A.U
 
Data 15.05.2018
 
Eckes-Granini Iberica, S.A.U. (en endavant, «Eckes-Granini») opera el lloc web al qual es pot accedir a través del domini « www.granini.es » (en endavant, «el lloc web»). A continuació, us informem sobre la recollida de dades personals quan utilitzeu aquest lloc web. S’entén per «dades personals» totes aquelles dades que us concerneixen, per exemple, el vostre nom, adreça, adreces electròniques o comportament d’usuari.
 
Les vostres dades es recopilen, tracten i utilitzen de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades, en especial, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la UE, tal com es descriu més detalladament a continuació: 
 
1. Recollida de dades personals per a ús informatiu
 
(1) Si utilitzeu el lloc web exclusivament amb finalitats informatives, és a dir, si no us hi connecteu, registreu ni ens proporcioneu cap altra informació per tal d’utilitzar el lloc web, no recopilarem les vostres dades personals, llevat les que envia el vostre navegador per permetre-us realitzar una visita al lloc web. Aquesta informació està composta per:
 
– L’adreça IP
– La data i l’hora de la sol·licitud
– La diferència d’ús horari respecte del temps UTC
– El contingut de la sol·licitud (pàgina específica)
– L’estat de l’accés/el codi d’estat HTTP
– El volum de dades transmès
– El lloc web del qual procedeix la sol·licitud
– El navegador
– El sistema operatiu i la vostra interfície
– L’idioma i la versió del programari del navegador
 
(2) A més, quan utilitzeu el lloc web, s’emmagatzemen galetes (“cookies”) al vostre ordinador. Les galetes són petits fitxers de text que s’emmagatzemen al disc dur, s’assignen al navegador que utilitzeu i, mitjançant certa informació, s’envien a l’organisme que les ha col·locat (en aquest cas, nosaltres). Normalment, una galeta conté el nom del domini del qual procedeix, la seva vida útil i un valor, habitualment un número únic generat de forma aleatòria. Les galetes no poden executar cap programa ni transmetre cap virus al vostre ordinador. Serveixen perquè el lloc web en general sigui més accessible i més eficaç.
 
a) Aquest lloc web utilitza galetes en la mesura següent:
 
– Galetes transitòries (ús temporal)
– Galetes persistents (ús durant un temps limitat)
– Galetes de tercers (de proveïdors externs)
– Galetes de Flash (ús permanent)
 
b) Les galetes transitòries s’eliminen de forma automàtica en tancar el navegador. Entre d’altres, inclouen, en especial, les galetes de sessió. Aquestes galetes emmagatzemen la denominada identificació de sessió, juntament amb diferents sol·licituds que el vostre navegador pot assignar a la sessió compartida. En conseqüència, es podrà reconèixer el vostre ordinador quan torni al lloc web. Les galetes de sessió s’eliminen en finalitzar la sessió o en tancar el navegador.
 
Les galetes persistents s’eliminen de forma automàtica després d’un període de temps predeterminat, que pot variar segons la galeta. Podeu eliminar aquestes galetes en qualsevol moment des de la configuració de seguretat del navegador.
 
d) Podeu configurar el vostre navegador com desitgeu i, per exemple, rebutjar l’acceptació de les galetes de tercers o de totes les galetes. La informació sobre la gestió i l’eliminació de les galetes, així com les instruccions corresponents per als navegadors més freqüents, també està disponible a: https://www.whoishostingthis.com/resources/cookies-guide/.  No obstant això, heu de tenir en compte que és possible que, en aquest cas, no pugueu utilitzar totes les funcions d’aquest lloc web.
 
d) Les galetes de Flash emprades no queden gravades al vostre navegador, sinó al complement de Flash. Aquestes galetes emmagatzemen les dades necessàries, independentment del navegador que empreu, i no tenen una data de caducitat automàtica. Si no voleu que es tractin galetes de Flash, haureu d’instal·lar el complement adequat.
 
(3) Aquesta informació s’emmagatzema de forma separada respecte de qualsevol altra dada que puguem conservar. En particular, les dades relacionades amb les galetes no estan vinculades a la resta de dades que hàgiu pogut transmetre.
 
2. Recollida de dades personals per a ús personal
 
(1) A més de l’ús del nostre lloc web exclusivament amb finalitats informatives, també oferim una varietat de serveis que podeu utilitzar si hi esteu interessat/da. Per fer-ho, caldrà que ens proporcioneu altres dades personals que emprarem per tal de prestar el servei corresponent. Quan hi hagi l’opció de proporcionar altra informació voluntària, s’identificarà segons correspongui. Únicament recopilem, tractem i utilitzem les dades personals necessàries perquè utilitzeu el lloc web i/o fer complir un contracte que hàgim celebrat o que ens hàgiu facilitat. Això afecta, en especial, les dades mestres i les dades dels usuaris que es puguin transmetre mitjançant formularis al nostre lloc web:
 
- Empresa
- Nom (compost pel tractament, el càrrec, el nom, els cognoms i el sexe)
- Adreça
- Número de telèfon
- Número de fax
- Adreça electrònica
- Data de naixement
- Registre de l’usuari i dades d’inici de sessió
- Dades bancàries de l’usuari
- Número d’identificació a efectes d’IVA (opcional) 
 
(2) Utilitzem les dades d’inventari i les dades d’usuaris quan cal per tal d’establir i proporcionar el contingut, modificar o finalitzar la relació contractual que tenim, complir les nostres obligacions contractuals, perquè l’usuari pugui accedir al lloc web i per posar-nos en contacte amb vós si així ho desitgeu o si és necessari en l’àmbit de la relació contractual o si està permès per llei.
 
Les dades personals, llevat les dades recopilades per part de proveïdors tercers que s’esmenten més endavant, s’emmagatzemen i tracten dins de la Unió Europea.
 
3. Dates de supressió
 
Llevat que hi hagi una disposició contrària inclosa a la Declaració sobre la privadesa de les dades, únicament emmagatzemem les vostres dades durant el temps que sigui necessari, per exemple, per tractar una sol·licitud que ens hàgiu enviat. Per tant, les vostres dades personals s’eliminaran un cop s’hagi tractat la vostra sol·licitud, llevat si s’acorda el contrari.
 
Les dades d’inventari s’eliminen dos anys després de la finalització de la relació contractual en finalitzar l’any natural, llevat en aquells casos en què sigui necessari emmagatzemar-les durant un període més perllongat i sempre que la llei ho permeti. 
 
4. Anàlisi estadística anònima de les dades d’usuari
 
Tenim dret a crear perfils d’usuaris tot emprant un pseudònim amb finalitats de publicitat, recerca de mercat o disseny del lloc web perquè satisfaci les necessitats dels usuaris, llevat que us hi oposeu. En especial, analitzem les dades d’usuaris de forma anònima amb finalitats estadístiques per tal de dissenyar el lloc web de forma que satisfaci les necessitats dels usuaris. Podeu oposar-vos a l’ús de les vostres dades personals tot enviant-nos la notificació corresponent. (Vegeu l’apartat 14 per consultar les dades de contacte)
 
5. Ús de Google Analytics
 
(1) Aquest lloc utilitza Google Analytics, un servei d’anàlisi web proporcionat per Google Inc. (en endavant, «Google»). Google Analytics utilitza galetes, fitxers de text que s’emmagatzemen als ordinadors i permeten una anàlisi de l’ús del lloc web. La informació generada per la galeta mentre utilitzeu aquest lloc web es transmet a un servidor de Google als EUA, on roman emmagatzemada. En el cas que s’hagi activat l’anonimització de l’IP en aquest lloc web, la vostra adreça IP s’abreujarà prèviament als Estats membres de la Unió Europea, així com a la resta d’Estats que han firmat l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. L’adreça IP completa es transmetrà al servidor de Google als EUA únicament en casos excepcionals, on s’abreujarà. Google utilitzarà aquesta informació per compte de l’operador d’aquest lloc web per tal d’analitzar el vostre ús del lloc web, compilar informes sobre les activitats del lloc web i prestar d’altres serveis relacionats amb l’ús del lloc web i internet per part de l’operador del lloc web.
 
(2) L’adreça IP transmesa pel vostre navegador mentre utilitza Google Analytics no es combinarà amb altres dades que conservi Google.
 
(3) Podeu impedir que s’emmagatzemin les galetes tot seleccionant la configuració adequada al programari del vostre navegador. No obstant això, remarquem que, en aquest cas, no podreu gaudir completament de totes les funcions d’aquest lloc web.
 
(4) Així mateix, podeu impedir que Google recopili i tracti les dades generades per la galeta i relacionades amb el vostre ús del lloc web (inclosa la vostra adreça IP), si descarregueu i instal·leu el complement del navegador que està disponible a l’enllaç següent: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
 
(5) Aquest lloc web utilitza Google Analytics amb l’extensió «_anonymizeIp()». En conseqüència, les adreces IP únicament es tracten de forma abreujada per tal d’evitar que es pugui generar un vincle directe amb la persona.
 
(6) Google Analytics s’utilitza d’acord amb les condicions que han estat acordades per les autoritats de protecció de dades alemanyes i Google. Informació sobre proveïdor extern: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda, fax: +353 (1) 436 1001. Condicions de servei per als usuaris: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, informació sobre «Protecció de dades» de Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es, i la política de privadesa de Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.
 
 
6. Ús del programa etracker
 
(1) En aquest lloc web, es recopilen i emmagatzemen dades amb finalitats de màrqueting i optimització, mitjançant les tecnologies d’etracker GmbH (www.etracker.com). Aquestes dades es poden utilitzar per crear perfils d’usuari amb un pseudònim. Per fer-ho, es poden utilitzar galetes. Les dades recopilades mitjançant les tecnologies d’etracker no s’empraran sense el consentiment específic de la persona interessada per identificar personalment el visitant d’aquest lloc web i no es combinaran amb les dades personals sobre el titular del pseudònim. La recollida i la conservació de les dades es poden revocar en qualsevol moment amb efecte futur.
 
(2) Podeu impedir que s’emmagatzemin les galetes tot seleccionant la configuració adequada al programari del vostre navegador. No obstant això, remarquem que, en aquest cas, no podreu gaudir completament de totes les funcions d’aquest lloc web.
 
 
7. Ús de Google AdSense i BingAds
 
(1) En aquest lloc web, utilitzem els serveis web en línia de Google AdSense i BingAds. 
 
(2) Quan visiteu el nostre lloc web, s’informarà els proveïdors que hi heu accedit. Per tal de fer-ho, els proveïdors col·locaran una galeta al vostre ordinador. Es transmetran les dades indicades a l’apartat 1 d’aquesta política. A més, s’empren les anomenades «balises web», que són imatges gràfiques transparents utilitzades per analitzar el vostre comportament d’usuari en aquest lloc web. L’adreça IP transmesa pel vostre navegador mentre utilitzeu aquest servei no es combinarà amb altres dades que conservi el proveïdor. No tenim cap tipus d’influència sobre les dades recopilades i no sabem en quina mesura es recopilen les dades. Aquestes dades es transmeten als EUA, on s’analitzen. És possible que aquestes dades es transmetin als socis contractuals del proveïdor i a les autoritats. 
(3) Podeu evitar que Google AdSense instal·li aquestes galetes de diferents maneres: a) seleccionant la configuració adequada al programari del navegador, en especial, el bloqueig de galetes de tercers comporta la no-recepció d’anuncis d’altres proveïdors; b) desactivant els anuncis que es mostren en emprar Google mitjançant l’enllaç: https://adssettings.google.com/authenticated, on s’eliminarà aquesta configuració si n’esborreu les galetes; c) desactivant els anuncis que mostren els proveïdors que formen part de la campanya d’autoregulació «About Ads» a l’enllaç: http://www.aboutads.info/choices, on s’eliminarà aquesta configuració si n’esborreu les galetes; d) desactivant-ho de forma permanent als vostres navegadors Firefox, Internet Explorer o Google Chrome a l’enllaç: http://www.google.com/settings/ads/plugin. No obstant això, remarquem que, en aquest cas, és possible que gaudiu completament de totes les funcions d’aquest lloc web.
(4) Podeu obtenir més informació sobre l’objectiu i l’abast de la recollida i el tractament de les dades, així com més informació sobre els vostres drets pel que fa a això i les opcions de configuració per protegir la vostra privadesa a:
 
a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Califòrnia 94043, EUA; condicions de privadesa sobre publicitat: http://www.google.de/intl/es/policies/technologies/ads/ i informació sobre les galetes del tipus DoubleClick: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=es
b) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, EUA; https://privacy.microsoft.com/privacystatement. 
 
8. Complements de xarxes socials i serveis de tercers
 
a) Ús dels complements de xarxes socials
 
(1) Actualment, utilitzem els complements de les xarxes socials següents: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn i Xing. Utilitzem l’anomenada solució «de doble clic», la qual cosa implica que, quan visiteu el nostre lloc web, en un primer moment no es transmet cap dada personal al proveïdor d’aquests complements. Podeu identificar el proveïdor del complement, tot marcant la casella gris amb la primera lletra. Les dades personals únicament es transmeten si feu clic en un dels complements: En activar el complement, les dades s’envien de forma automàtica al proveïdor corresponent al lloc on està emmagatzemat (en el cas dels proveïdors nord-americans, als EUA). No tenim cap tipus d’influència sobre les dades recopilades ni els procediments de tractament de les dades i no sabem en quina mesura es recopilen les dades, ni la finalitat ni els períodes de conservació. Atès que el proveïdor recopila les dades, en especial mitjançant galetes, us recomanem que suprimiu totes les galetes a través de la configuració de seguretat del vostre navegador abans de fer clic a la casella gris.
 
(2) En activar un complement, s’informarà el proveïdor que heu accedit a la subpàgina corresponent del nostre lloc web. A més, es transmetran les dades esmentades a l’apartat 1.1 d’aquesta política, en el cas de Facebook i Xing, d’acord amb allò que disposen els proveïdors respectius, únicament una adreça IP anonimitzada recopilada a Alemanya. Això succeeix independentment de si disposeu d’un compte amb aquell proveïdor o de si hi esteu connectat/da. Si us heu connectat amb el proveïdor, aquestes dades s’assignaran directament al vostre compte. Si feu clic al botó activat i, per exemple, a un enllaç al lloc, el proveïdor també emmagatzema aquesta informació al vostre compte d’usuari i informa oficialment els seus contactes sobre aquest fet. Si no desitgeu que us assignin les dades al perfil que teniu amb el proveïdor, haureu de tancar la sessió abans d’activar el botó.
 
(3) El proveïdor conserva aquestes dades com a perfils d’ús i les empra amb finalitats de publicitat, recerca de mercat i/o disseny del lloc web per tal de satisfer les necessitats dels usuaris. Aquesta anàlisi es realitza, en especial (fins i tot per als usuaris que no estan connectats), per tal de proporcionar la publicitat adequada i informar la resta d’usuaris de la xarxa social de les vostres activitats al nostre lloc web. Teniu dret a oposar-vos a la creació d’aquests perfils d’usuari, per a la qual cosa us haureu de posar en contacte amb el proveïdor corresponent per tal d’exercir aquest dret.
 
(4) A les polítiques de privadesa de les dades dels proveïdors que s’indiquen més avall, hi trobareu més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part dels proveïdors corresponents. Aquesta política també us ofereix més informació sobre els vostres drets en aquest sentit i les opcions de configuració per tal de protegir la vostra privadesa.
 
(5) Adreces dels proveïdors i URL amb les seves polítiques de privadesa de les dades:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Califòrnia 94304, EUA; http://www.facebook.com/policy.php.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Califòrnia 94043, EUA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=es
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Califòrnia 94103, EUA; https://twitter.com/privacy
d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, EUA; https://help.instagram.com/155833707900388/
e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Califòrnia 94043, EUA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
f) Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Alemanya; http://www.xing.com/privacy
 
b) Integració dels serveis de tercers
 
(1) Hem integrat els vídeos de YouTube al nostre lloc web. Aquests vídeos s’emmagatzemen a http://www.YouTube.com i es poden visualitzar directament al nostre lloc web. Tots estan integrats amb el «mode de protecció reforçada de les dades», és a dir, no es transmetrà cap de les vostres dades d’usuari a YouTube si no visualitzeu els vídeos. Únicament quan vegeu els vídeos es transmetran les dades que s’indiquen a l’apartat 2. No tenim cap tipus d’influència sobre la transmissió d’aquestes dades. En aquest lloc web també hem integrat el contingut dels tercers que s’indiquen a continuació: Google Maps. 
 
(2) En visitar el lloc web, s’informarà el proveïdor que heu accedit a la subpàgina corresponent del nostre lloc web. Es transmetran les dades indicades a l’apartat 1.1 d’aquesta política. Això succeeix independentment de si el proveïdor extern us ha proporcionat o no un compte d’usuari al qual us hàgiu connectat o si no hi ha un compte d’usuari. Si us heu connectat amb el proveïdor del complement, aquestes dades s’assignaran directament al vostre compte. Si no desitgeu que us assignin les dades al perfil que teniu amb el proveïdor extern, haureu de tancar la sessió abans d’activar el botó.
 
(3) El proveïdor extern conserva aquestes dades com a perfils d’ús i les empra amb finalitats de publicitat, recerca de mercat i/o disseny del lloc web per tal de satisfer les necessitats dels usuaris. En especial, aquesta anàlisi es realitza (fins i tot per als usuaris que no estan connectats) per tal de proporcionar la publicitat adequada. Teniu dret a oposar-vos a la creació d’aquests perfils d’usuari, per a la qual cosa us haureu de posar en contacte amb el proveïdor extern corresponent per tal d’exercir aquest dret.
 
(4) A les polítiques de privadesa de les dades dels proveïdors externs que s’indiquen més avall, hi trobareu més informació sobre la finalitat i l’abast de la recollida i el tractament de dades per part dels proveïdors corresponents. Aquesta política també us ofereix més informació sobre els vostres drets en aquest sentit i les opcions de configuració per tal de protegir la vostra privadesa.
 
(5) Adreces dels proveïdors i URL amb les seves polítiques de privadesa de les dades:
 
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Califòrnia 94043, EUA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=es.
 
9. Subcontractistes
 
Durant el tractament de dades personals, utilitzem subcontractistes i celebrem contractes amb aquests encarregats del tractament de les dades, de conformitat amb els requisits de l’article 28 del RGPD.
 
El subcontractista que s’utilitza per allotjar el lloc web és Host Europe.
 
10. Protecció de dades personals
 
Hem adoptat mesures tècniques i organitzatives, de conformitat amb els requisits de l’article 32 del RGPD, per tal de protegir les dades personals dels usuaris. Tots els nostres empleats implicats en el tractament de les dades personals estan obligats a mantenir el secret de les dades. Les dades personals dels usuaris s’encripten mitjançant HTTPS quan es transmeten al lloc web. 
 
11. Fonament jurídic 
 
El fonament jurídic per a la recollida i el tractament de les dades es troba als articles 12, 13, 14 i 15 de la Llei alemanya de serveis de telecomunicació (TMG); l’article 6, apartat 1, lletres a), b) i f), i article 7 del RGPD, així com l’article 7, apartat 2, núm. 3, i apartat 3 de la Llei alemanya de competència deslleial (UWG).
 
12. Drets de les persones interessades
 
L’usuari i altres persones interessades ens podran exigir que respectem els drets següents en relació amb les seves dades personals:
 
- Dret d’informació
- Dret de correcció
- Dret de supressió 
- Dret a limitar el tractament
- Dret a oposar-se al tractament
- Dret a la portabilitat de les dades 
 
13. Proveïdor de serveis/organisme responsable/dades de contacte/oposició/revocació del consentiment
 
El proveïdor del servei i l’organisme responsable, d’acord amb l’article 4, apartat 7, del RGPD és:
 
 
Eckes-Granini Iberica, S.A.U.
Avinguda Diagonal, 514, 1-2, 08006 Barcelona
service-granini@eckes-granini.de 
 
Totes les sol·licituds d’informació, correcció i supressió, oposició o revocació de consentiment, l’afirmació del dret a limitar el tractament o el dret a la portabilitat de les dades, així com els comentaris o les preguntes que formuli l’usuari en relació amb la protecció de les dades, s’hauran d’enviar a aquesta adreça: 
 
14. Autoritat de control de la protecció de les dades i dret a reclamar 
 
L’autoritat de control de la protecció de dades on es poden enviar totes les reclamacions relatives a l’incompliment de la legislació en matèria de protecció de dades és:
 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
 
Telèfon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Correu electrònic: poststelle@datenschutz.rlp.de  
 
15. Persona de contacte per a la protecció de dades
 
La nostra persona de contacte per a la protecció de dades és el Sr. Stephan Schmidt, advocat, de Mainz, a Alemanya. Us hi podeu posar en contacte a l’adreça electrònica següent: datenschutz@eckes-granini.de o a la nostra adreça postal, tot indicant «Persona de contacte per a la protecció de dades». 
 
16. Actualització d’aquesta declaració sobre la privadesa de les dades
 
Cada cert temps s’actualitzarà el contingut d’aquesta declaració sobre la privadesa de les dades. Per tant, ens reservem el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Enviarem la versió modificada d’aquesta declaració als usuaris registrats per correu electrònic abans que entri en vigor i la publicarem al mateix lloc en què està publicada aquesta declaració.

Per millorar la qualitat dels nostres serveis, brindar-li una experiència i analitzar els seus hàbits de navegació com a usuari del lloc web, la informació de què utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant pel lloc web considerarem que accepta l'ús de les cookies. Per obtenir més informació, pot accedir a la nostra política de cookies punxant aquí.


Continuar